De laatste nieuwtjes en een overzicht van alle activiteiten in en rondom de Holterhoek.
Home Holterhoek Geleuf ‘t noa moar!

Geleuf ‘t noa moar!

124 keer bekeken
0 Reacties 0
Deel dit bericht via...

Onlangs hebben wij onderstaande tekst ontvangen, dit n.a.v. de publicatie op deze site van 31-7-2020: “De Familie Reirink in Zwillbrock, 75 jaar na dato”.

Tekst: Bram te Paske

LUDWIG

Op woensdag 15 januari is nao ‘n zeekbedde van vief maond Ludwig Reirink estorvene, uutbater van Gäststätte Reirink in het Duutse Zwillbrock.

In toeval  geleuf ik neet, maor ‘t was ok de starfdag  van zien moder,  Reirinks Marie in 2006.

Ludwig was ne man van de wereld, hee kennen gin grenzen, neet in taal,neet in umgang ,he praoten net zo makkelijk Hoog Duuts as Plat Duuts as ook in ‘t Achterhookse dialect, hee was biezunder toegankelijk in de umgang met alle leu.Hee was altied good gemutst,was reislustig ,belaezen en met van alles en iederene op de heugte, praoten met Jan en alleman, en vrömden sprokke as eersten an. Ludwig was van alle markten thuus, zo spölden hee ieder jaor veur Sinterklaos en was e gids veur ‘n ieder wel vraogen had. En ok diegene wel kats de weg kwiet was, heelp e wieter umme weer op ‘t rechte pad te kommen.Niks was ‘m te gek, zo genk ‘r elk jaor op  olde jaorsdag ne wielerwedstrijd dwars deur ziene kroeg, en zelfs op ‘t peerd kon i-j daor ‘n biertjen bestelln. Völle onder ons bunt wal ‘s in ‘t natuurgebied Zwillbrocker Venn ewest, net ovver de grenze bi-j d’n Holterhook. Nao zo’n lange wandeling was ‘t ‘n genot umme bi-j te kommen veur ‘t losse vuur of an d’n groten ‘stammtisch’ in Gäststätte Reirink en dan bi-jkletsen of mangs wegdreumen in de eeuwenolde sfeer van gemeudelijkheid. Bekend en onbekend, boer of burger, arm en riek, geleuvig as ok ongeleuvig, alles kwam daor bi-j mekare met Ludwig as middel- en ansprekpunt.

Maor dat alles is noo verleden tied, Ludwig is d’r neet meer, en met ‘m is d`r heel völle neet meer. Wat kan één persoon toch gans völle veur andren betekenen, ‘t is neet te verglieken,maor steet zoiets ok neet in `t Ni-jje  Testament? Ludwig was beliedend katholiek en d’r was veur ‘m ne gebedsdienst op dinsdagnaomeddag in de St. Franziskus Kirche in Zwillbrock. Op woensdag was de grove en beide dage zat de karke barstensvol, en dan ovverdrief ik neet,  want d`r stonden nog minstens zo völle leu buten de kerkmuren.Pastor John was de veurganger op de grove en hieronder  gef ik, vri-j vetaald naor ‘t Aaltens dialect de afscheidspraeke weer.

Geachte en vedretige leu
An allen dee hier vandage op de grove bunt ekomne en ‘n verband hebt met Ludwig Reirink, betugen wi-j onze warme en oprechte deelneming.’n Ieder hef zien eigen geschiedenis met Ludwig ehad en ‘n ieder zal ‘m op zien eigen manere herinneren.
Beste leu, umme gaon met ‘n pienlijk afscheid betekend loslaoten dat wi-j neet hooft te vergevven en te bedanken, ‘t afscheid alleen beneumen. Wi-j wilt baeden dat wi-j zölt slagen .En wes geröst, piene geneest neet binnen ‘n paar dagen en onafgemaakte zaken tussen leu dee laeft en den wel is estorven, hebt tied neudig umme te verwarken en wi-j nemt dee tied want wi-j blieft verbonden in gebed. Ludwig kon vanaf 2013 van zien pensioen genieten en genieten dat hef e edaone zien hele leaven, en dat probeern hee ok nog ton in 2015 kanker zien laeven op de kop zetten. Wat hef Ludwig teggen dee rotzeekte evochten en wat bleef hee optimistisch, ondanks zien liedensweg.
Ludwig was arg sociaal en joviaal, zo kon e good luusteren naor de verhalen van de ander en hee kon deezelfde verhalen een pietsken andikken, um ze later nog opwindender en smeuïger weer veur `t daglicht te brengen. Maor wanneer dee verhalen eur hoogtepunt dan bereikt hadden, reageerden Ludwig slagmaols met … ‘en de rest vertel ik de volgende keer wal weer.’ Lutz, zo werd hee ok wal eneumd deur ingewijden, had in zien laeven heupe kennissen maor met slechts weinigen hatte ne depe kammerraodschap. ‘n Zeldzaam uniek persoon hef ons verlaoten.
Jezus zei dat hee zienen mantel zal antrekken umme ons an de taofele te neugen en in de bene te kommen um ‘m te deenn. ‘t Is dan ok eigenlek de taak van de bedeenden um hun Heer te serveern en ‘m nog ‘n snek veur d’n nacht zo met te gevven maor noo dut de Meester ‘t eigenhandig .De Meester mek zich bedeende en plaatst zien dienaren in de positie van de Heer. Wi-j herinnert ons ‘t gebeurn van Witte Donderdag, ton Jezus ne schorte umme dee en de veute van zien discipelen waste. Wi-j denkt nao wat Hee ton veur ons deed en denkt an zien liedensweg an ‘t kruus. Alles wat de Heer hef edaone, de Heer van `t Eewige Laeven kump neet trugge umme ons ni-je opdrachten te gevven en te deenn,maor umme ons te deenn en ons te brengn in de eeuwige vreugde van ‘t koninkriek der hemelen.Gezegend bunt de dienaren wel d`r verantwoordelek veur bunt, wi-j zölt bli-j waen wanneer wi-j dat bunt,wi-j zölt bli-j waen wanneer wij daor bi-j bunt. Blief wakker in geleuf, klaor veur zien komst in afwachting van zien terugkeer.
As harbargier was Ludwig bi-j iederene populair en hee was bli-j ‘n ieder te (be)deenn. En daormet volgde hee ‘t bevel van Jezus op. Lutz werd uut-eneugd veur ‘t hemelse feest met Jezus, dat God veurbereidde op de gelukzaligheid van alle leu.’t Löt ‘n gat in ons en de wereld da’j neet langer könt sluten.Wi-j könt allenig probeern de leefde en gastvri-jheid dee hee ons allemaole hef egovvene, deur te gevven an onze naosten, de leu umme ons hen.
Wi-j wet dat ons laeven neet ons bezit is, maor dat wi-j God tooheurt en möcht laeven vanuut de zekerheid dat Hee de leste zorg veur ons draegt, zoas bi-j Ludwig.Wi-j könt d’rop vertrouwen en bouwen dat alle inspanningen en ok de inspanningen wat neet warkt en ok neet loont in dit laeven, neet tevergeefs bunt,maor dat ‘t tot Gods doel en perfectie kump. Onze Ludz brach un stuk van Gods wark in de praktijk. Wat noo ovverblif is de herinnering en ok de dankbaorheid an prachtig mooie, maor toch ok dankbaore tieden.
Ik wil noo endigen met: heb vertrouwen,i-j zölt an ‘t ende van ow laeven thuus komm, en baedt tot Jezus Christus onzen Heer. Gi-j hebt onze geliefde estorvene Ludwig Reirink anvaard in den gemeenschap van gedeupten,Gi-j hebt um evoerd met ‘t laevensbrood, zegt ‘t verlossende en bevri-jde woord teggen ‘m en vervul noo Owwe geloften en gef um ‘t echte en eeuwige laeven. Laot ons verwantschap en de herinneringen altied ne brugge waen den ons met ‘m verbindt. Wi-j vraogt Ow ok veur ‘n ieder wel veur zeeken en starvenden zorgt, dat ze Owwe kracht, Owwe hulpe en naobi-jheid könt ervaren.
Wi-j baedt veur alle naobestaonden dee vandage afscheid hebt motten nemn van ‘n geliefden. Alle gedachten an gedeeld laeven,alle herinneringen an gelukkige en zwaore periodes van ‘t laeven en alle vedreet hebt noo hun plaatse.God, luuster naor onze gebaeden, maor ok naor de völle dee onuutgesprokken blieft.
Wi-j vraogt dit alles deur Jezus Christus onze Heer,amen.

0 Reacties 0
Deel dit bericht via...

Aanraders

Geef een reactie

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
X