De laatste nieuwtjes en een overzicht van alle activiteiten in en rondom de Holterhoek.
Home Buurtschap Holterhoek

Buurtschap Holterhoek

Status

– Holterhoek is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Berkelland,  t/m 2004 gemeente Eibergen.

– De buurtschap Holterhoek valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Eibergen.

– De toch redelijk grote buurtschap Holterhoek heeft helaas geen plaatsnaamborden. In de omgeving staan paradoxaal genoeg wel officiële richtingborden, maar je moet dus maar gokken wanneer je er daadwerkelijk bent gearriveerd (doe het dan allebei óf allebei niet, zou je denken).

– Niet te verwarren met de buurtschap Holterbroek bij het Overijsselse Holten.

Naam

Naamsverklaring
De buurtschap heeft waarschijnlijk haar naam ontleend aan de in de middeleeuwen al genoemde boerderijen, destijds ‘gewaarde erven’, Grootholt en Luttikholt (luttik betekent ‘klein’). Dus hoek bij de boerderijen Grootholt en Luttikholt. Holt betekent ‘hout, bos met hoogopgaand geboomte’. Vroeger was het hier een zwaar bebost gebied, waarvan de overlevering zegt dat een eekhoorn zonder de grond te raken van Eibergen in het Duitse Zwillbrock (O van Holterhoek) kon komen. Omstreeks het midden van de 17e eeuw zijn deze bossen grotendeels gekapt.

Ligging

De buurtschap Holterhoek ligt ZO van Eibergen, NO van Groenlo, rond de Zwilbroekseweg, en grenst in het O aan Duitsland (kern Zwillbrock), in het ZW aan de buurtschap Hupsel, in het Z aan de buurtschap Zwolle en in het NO aan het dorp Rekken.

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Holterhoek 61 huizen met 345 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 150 huizen met ca. 350 inwoners.

Geschiedenis

Holterhoek heeft eind 19e eeuw korte tijd een postkantoortje gehad, namelijk van 1866 tot 1888.

In de buurtschap bevindt zich sinds de jaren vijftig van de 20e eeuw het militaire Kamp Holterhoek. Het is geen oefenterrein maar een communicatiecentrum voor wereldwijde militaire contacten. Dat is ter plekke ook duidelijk zichtbaar aan het grote antennepark. Hier is de 102 EOV-compagnie gelegerd. Waarbij EOV de afkorting is voor elektronische oorlogsvoering. Dat landmachtonderdeel hoort bij de Nationale Sigint Organisatie (NSO), die tegennwoordig Joint Sigint Cyber Unit (JSCU) heet. De activiteiten in Kamp Holterhoek waren vroeger op het Warschaupact gericht. Door de herziene taakstelling van het leger is tegenwoordig andere informatie nodig. Immers de Nederlandse militairen verrichten nu vredesoperaties over de wereld. Middels het in 2003 geplaatste antennepark worden daarom regimes en militaire organisaties in de hele wereld afgeluisterd.

Naast Defensie als grootste werkgever – al komen verreweg de meeste werknemers ‘van buiten’ – is de buurtschap nog overwegend agrarisch van karakter.

– Sinds 2011 is een werkgroep aan de slag geweest met het verzamelen van foto´s, verhalen, anekdotes, geschiedenis etc. van de buurtschap. Dat alles heeft geleid tot het boek ‘Geschiedenis van Holterhoek en zijn bewoners’. De officiële presentatie van dit boek heeft plaatsgevonden tijdens het 100 jarige jubileum weekend van de volksfeest vereniging Holterhoek, op 1 september 2017.  In zaal grenszicht werd tevens de daarbij behorende foto tentoonstelling geopend. Deze werd drie dagen lang zeer goed bezocht. Het boek was in zeer korte tijd uitverkocht.

Recente ontwikkelingen

– Buurtschapsvisie Holterhoek (2013).

– In 2018 is in Holterhoek een glasvezelnetwerk aangelegd.

Jaarlijkse evenementen

– Carnaval, georganiseerd door carnavalsvereniging “Holtkleuvers“.

– Het Cross en Party Weekend Holterhoek (CPWH) (eind maart of begin april) wordt gehouden op een locatie aan de Kranenweg, verscholen in de prachtige Achterhoekse natuur. Er wordt door vele vrijwilligers hard gewerkt om er een geslaagd weekend van te maken. Aan de crossbaan wordt veel aandacht geschonken, zodat deze aantrekkelijk, uitdagend en bovenal veilig is.

– Kermis (weekend in augustus).

– In de winter bij voldoende vorst zorgt Harrie Overkamp van café Overkamp met zijn sneeuwschuiver voor een strakke ijsbaan in Holterhoek.

–  De vriendengroep ‘de Komiez’n’ organiseren jaarlijks een winterse avondwandeling t.b.v. een goed doel.
Hiermee zijn zij begonnen n.a.v. het overlijden van een van de groepsleden, aan Pulmonale Hypertensie. Elk jaar gaat dan ook een deel van de opbrengst naar de stichting die onderzoek hiernaar mogelijk maakt. Daarnaast kiezen ze elk jaar een ander tweede goed doel dat dicht bij hun staat.
In 2019 viel de keuze op het Campagneteam Huntington, aangezien een familielid getroffen werd door de ziekte van Huntington.
De wandeling is meestal op 27 december en de start is tussen 18:30 en 19:30 uur, vanaf café Grenszicht (Vredenseweg 2, 7152 CW Eibergen).
Kijk voor actuele informatie op de evenementen agenda, links op deze site.

Links

Belangenvereniging: – Stichting Contactgroep Holterhoek is opgericht in 2011 en stelt zich ten doel de algemene belangen van de inwoners te behartigen, teneinde de leefbaarheid en het woonklimaat in de buurtschap te bevorderen.

Overige verenigingen: – Volksfeestvereniging Holterhoek is opgericht in 1917 en heeft dus in 2017 het 100-jarig bestaan gevierd.

Senioren: – Voor de ouderen is er op de vrijdagmiddagen een Ouderensoos, samen met buur-buurtschap Zwolle.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
X